Gjr6uqwmtkgtg4msxhqp

Phân tích và thiết kế hướng đối tượng

Phân tích và thiết kế hướng đối tượng - OOAD - UML - XML

Trong những năm gần đây phương pháp lập trình hướng đối tượng đã thống lĩnh thị trường lập trình phần mềm và UML cũng đã trở thành "ngôn ngữ" phổ biến và không thể thiếu trong sản xuất phần mềm. Hầu hết các trường đại học, cao đẳng đã đưa hai môn này vào đào tạo chính khóa và cũng có không ít sách, tài liệu viết về những vấn đề này. Tuy nhiên, nó vẫn còn rất khó hiểu và khó áp dụng với sinh viên và những bạn trẻ nghiên cứu hay học lập trình. Khóa học này nhằm giới thiệu và giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về Phân tích thiết kế hướng đối tượng (OOAD), từ đó áp dụng tốt vào các dự án phần mềm thực tế.

Nội dung của khóa học

 • Giới thiệu về OOAD (Object Oriented Analysis and Design)
 • Khái niệm UML (Unified Modeling Language)
 • Mẫu thiết kế. (Design pattern)
 • Quy trình phát triển phần mềm.

Yêu cầu của khóa học

 • Học viên tham dự cần có kiến thức cơ bản về lập trình đặc biệt là lập trình hướng đối tượng.
 • Môi trường học yên tĩnh.
 • Có khả năng truy cập Internet.

Lợi ích từ khóa học

 • Nắm được những kiến thức cơ bản nhất về phân tích thiết kế hướng đối tượng.
 • Hiểu và biết cách sử dụng các biểu đồ trong UML.
 • Hiểu và áp dụng được các mẫu thiết kế (design pattern) cơ bản trong các dự án thực tế.
 • Hiểu rõ về quy trình phát triển một phần mềm như Agile, Scrum, TDD...

Đối tượng tham gia khoá học

 • Lập trình viên phát triển hệ thống, ứng dụng.
 • Các trưởng nhóm phát triển hệ thống, ứng dụng của doanh nghiệp
 • Tất cả những ai có nhu cầu tìm hiểu về "Phân tích thiết kế hướng đối tượng".


Giảng viên của bạn


Đào Văn Đức
Đào Văn Đức

Giảng viên lập trình


Nội dung khoá học


  Giới thiệu và chuẩn bị cho khoá học
Sẽ có trong ngày
ngày after you enroll

Câu hỏi thường gặp


Làm thế nào để tham gia các lớp học có phí?
Bạn phải có thẻ tín dụng và khi chọn mua khoá học thì phải nhập thông tin thẻ tín dụng.
Bắt đầu học thế nào?
Sau khi đăng ký, bạn sẽ có tài khoản và sẽ dùng tài khoản đó để ghi danh vào các lớp miễn phí. Nếu vào các khoá học có phí thì phải có sự chấp nhận của bộ phận đào tạo.
Đăng ký thế nào?
Chọn menu Đăng ký và khai báo thông tin cá nhân.

Bắt đầu ngay!