Gg2flslmrjmz3dag9hf6

Lập trình Java cơ bản

Lập trình hướng đối tượng với Java

   Xem video

Khoá học “Lập trình Java” dành cho người mới bắt đầu – “Write once, run anywhere”.

Hai thập kỷ không phải là một thời gian ngắn cho sự tồn tại và phát triển của bất kỳ một ngôn ngữ lập trình nào. Tuy nhiên Java đã làm được điều đó và tiếp tục khẳng định được sức mạnh trong những cải tiến tốt hơn từng ngày. Điều đó thể hiện ở những thay đổi cơ bản về hình thức Enum, Generics hay autoboxing trong Java 5; cải thiện hiệu suất với Java 6. Cuối cùng với việc Google lựa chọn ngôn ngữ Java để phát triển ứng dụng Android, Java hiện vẫn giữ vị trí là một trong những ngôn ngữ lập trình tiên phong.

Khoá học “Lập trình Java cơ bản” cung cấp cho các bạn kiến thức từ cơ bản nhất trong Java như biến, kiểu dữ liện đến các kỹ thuật nâng cao như lập trình hướng đối tượng, collection, I/O.

Đối tượng tham gia khoá học:

  • Dành cho tất cả các bạn đã biết lập trình
  • Lập trình viên muốn học chuyên sâu về lập trình OOP bằng Java, lập trình ứng dụng Android

Bạn được gì sau khoá học?

  • Nắm bắt được phương pháp lập trình hướng đối tượng (OOP)
  • Thành thạo ngôn ngữ lập trình Java
  • Nắm bắt được tầm quan trọng của Java và lộ trình phát triển con đường sự nghiệp lập trình Android và J2EE

Yêu cầu:

  • Máy tính laptop có kết nối Internet và hiểu biết cơ bản về hệ điều hành
  • Download và cài đặt Visual Studio Code
  • Download và cài đặt JDK
  • Cài đặt thêm phần mềm MindMap, MS Word để vẽ UML hoặc vẽ UML online trên draw.io

Tài liệu tham khảo:


Giảng viên của bạn


Đào Văn Đức
Đào Văn Đức

Giảng viên lập trình


Nội dung khoá học


  Giới thiệu và chuẩn bị cho khoá học
Sẽ có trong ngày
ngày after you enroll

Câu hỏi thường gặp


When does the course start and finish?
The course starts now and never ends! It is a completely self-paced online course - you decide when you start and when you finish.
How long do I have access to the course?
How does lifetime access sound? After enrolling, you have unlimited access to this course for as long as you like - across any and all devices you own.
What if I am unhappy with the course?
We would never want you to be unhappy! If you are unsatisfied with your purchase, contact us in the first 30 days and we will give you a full refund.

Bắt đầu ngay!