Zv3hbji2suu52ptvqzke

Lập trình hướng đối tượng với C#

.NET Core - OOP - Generic - Delegate - Nullable Type - Lambda Expression - LINQ

   Xem video

Khoá học “Lập trình C#” dành cho người mới bắt đầu

C# hay Csharp là một trong những ngôn ngữ lập trình trong họ .NET của Microsoft. Để lập trình C# người lập trình, bạn phải chuẩn bị và cài đặt .NET Framework. Hai thành phần cốt lõi của .NET Framework không thể thiếu cho bất kỳ ứng dụng hoặc dịch vụ được phát triển trên nền tảng này là Common Language Runtime (CLR) và .NET Framework Class Library (FCL). Trong đó Common Language Runtime (CLR) có nhiệm vụ quản lý bộ nhớ, thực thi code, xử lý lỗi,… NET Framework Class Library (FCL) được sử dụng để phát triển các ứng dụng từ command line đến Graphical User Interface (GUI).

Tuy nhiên từ cuối năm 2016, Microsoft đã ra đời .NET Core giúp các nhà phát triển có thể lập trình những ứng dụng C# một cách nhanh chóng, dễ dàng và không đòi hỏi ngay từ ban đầu phải cài đặt một môi trường .NET Framework đầy đủ. Thêm một ưu điểm mới của .NET Core đó là sự hỗ trợ phát triển các ứng dụng bằng C# trên các hệ điều hành khác nhau như Linux hay MacOS X.

Khoá học “Lập trình hướng đối tượng với C#” cung cấp cho các bạn kiến thức từ cơ bản nhất trong C# như biến, kiểu dữ liện đến các kỹ thuật nâng cao như lập trình hướng đối tượng, collection, I/O.

Đối tượng tham gia khoá học:

  • Dành cho tất cả các bạn đã biết lập trình
  • Lập trình viên muốn học chuyên sâu về lập trình OOP, .NET, lập trình Game bằng Unity

Bạn được gì sau khoá học?

  • Nắm bắt được phương pháp lập trình hướng đối tượng (OOP)
  • Thành thạo ngôn ngữ lập trình C# và nền tảng .NET Core
  • Nắm bắt được tầm quan trọng của C# và lộ trình phát triển con đường sự nghiệp lập trình .NET và Game bằng Unity

Yêu cầu:

  • Máy tính laptop có kết nối Internet và hiểu biết cơ bản về hệ điều hành
  • Download và cài đặt Visual Studio Code
  • Download và cài đặt .NET Core
  • Cài đặt thêm phần mềm MindMap, MS Word để vẽ UML hoặc vẽ UML online trên draw.io

Tài liệu tham khảo:


Giảng viên của bạn


Đào Văn Đức
Đào Văn Đức

Giảng viên lập trình


Nội dung khoá học


  Giới thiệu và chuẩn bị cho khoá học
Sẽ có trong ngày
ngày after you enroll

Câu hỏi thường gặp


Làm thế nào để tham gia các lớp học có phí?
Bạn phải có thẻ tín dụng và khi chọn mua khoá học thì phải nhập thông tin thẻ tín dụng.
Bắt đầu học thế nào?
Sau khi đăng ký, bạn sẽ có tài khoản và sẽ dùng tài khoản đó để ghi danh vào các lớp miễn phí. Nếu vào các khoá học có phí thì phải có sự chấp nhận của bộ phận đào tạo.
Đăng ký thế nào?
Chọn menu Đăng ký và khai báo thông tin cá nhân.

Bắt đầu ngay!