Aramwlnatywnt7n1s1sp

Làm việc với hệ quản trị Cơ sở dữ liệu quan hệ

Mô hình Cơ sở dữ liệu, thiết kế Cơ sở dữ liệu, làm việc với hệ quản trị CSDL MySQL

Ngày nay, CSDL đã trở thành 1 thành phần không thể thiếu của các ứng dụng trong mục đíc lưu trữ dữ liệu bất kể là online hay offline. Trong rất nhiều hệ quản trị CSDL thì thông dụng nhất là 2 nhóm hệ thống SQLite và MySQL.

SQLite là một bộ thư viện dùng trong lập trình để hiện thực một SQL Database Engine có khả năng tự tổ chức quản lý dữ liệu, không cần server, không cần cấu hình mà vẫn hỗ trợ đầy đủ các tính năng quản lý giao tác. SQLite hiện đang là SQL Database Engine mã nguồn mở theo mô hình dữ liệu quan hệ đang được sử dụng nhiều nhất trên thế giới do tính cơ động cao, dễ sử dụng, gọn nhẹ, hiệu quả và tin cậy.

Còn lại MySQL lại là hệ quản trị CSDL mã nguồn mở rất thông dụng cho các hệ thống Web, đặc biệt là viết trên nền tảng PHP và Apache.

Chính vì vây, chúng tôi tạo ra khoá học này không chỉ cung cấp những kiến thức cơ bản nhất khi thiết kế CSDL mà còn cả những kỹ năng thực tế khi làm việc trên 2 hệ quản trị CSDL SQLite và MySQL.


Giảng viên của bạn


Đào Văn Đức
Đào Văn Đức

Giảng viên lập trình


Nội dung khoá họcCâu hỏi thường gặp


When does the course start and finish?
The course starts now and never ends! It is a completely self-paced online course - you decide when you start and when you finish.
How long do I have access to the course?
How does lifetime access sound? After enrolling, you have unlimited access to this course for as long as you like - across any and all devices you own.
What if I am unhappy with the course?
We would never want you to be unhappy! If you are unsatisfied with your purchase, contact us in the first 30 days and we will give you a full refund.

Bắt đầu ngay!